*** Średnie wieloletnie dane klimatyczne dla Półwyspu Helskiego ***
       w okresie od stycznia 1996 do grudnia 2007

Miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Średnia
wieloletnia
Temperatura
maksymalna
w dzień [°C]
01,9 02,3 05,2 10,8 16,3 19,3 22,0 21,8 17,9 11,9 06,7 03,8 +11,7
Temperatura
średnia [°C]
00,6 00,7 02,7 07,0 12,1 15,7 18,5 18,5 15,0 10,1 05,4 02,6 +09,1
Temperatura
minimalna
w nocy [°C]
-0,5 -0,8 00,2 03,3 07,8 11,9 14,9 15,1 12,0 08,1 03,4 01,5 +06,4
Liczba dni z
temperaturą
poniżej 0°C
08,5 06,0 02,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,4 03,5 20,4 rocznie
Liczba dni z
nocnymi
przymrozkami
14,3 15,1 13,7 03,5 00,2 00,0 00,0 00,0 00,0 00,1 02,2 08,9 58,0 rocznie
Godziny
słoneczne
dziennie
02,2 03,7 05,4 07,1 09,6 09,3 09,0 08,4 06,8 04,2 02,8 02,3 05,9 dziennie
Opady w
milimetrach
miesięcznie
40,8 32,0 28,8 37,0 48,8 56,9 70,2 59,7 42,5 53,0 39,6 43,0 552,3 rocznie
Liczba dni
z opadem
> 0,1 mm
18,2 16,0 15,0 11,6 11,7 13,3 12,1 12,8 10,6 15,2 15,0 17,8 169,3 rocznie
Liczba dni
ze śniegiem
miesięcznie
10,7 13,1 08,9 00,2 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 01,2 09,5 43,6 rocznie
Średnia
grubość
pokrywy śnieżnej
03,2 04,2 03,3 0 0 0 0 0 0 0 01,2 02,2 2,8
Średnia siła
wiatru
w km/h
16,9 16,3 14,5 12,3 12,1 12,8 12,1 12,2 12,9 15,1 15,7 16,9 14,2
Liczba dni
z wiatrem
powyżej
20 km/h (*)
24 21 22 13 14 15 14 15 17 22 21 24 222
rocznie
Liczba dni
z wiatrem
powyżej
30 km/h (**)
12 10 11 5 4 5 3 4 4 10 11 12 91
rocznie
Liczba dni
z wiatrem
powyżej
40 km/h (***)
6 5 5 2 1 2 1 2 2 5 5 6 42
rocznie
Miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Średnia
wieloletnia

Najczęstsze kierunki wiatrów w procentach:
Statystyka kierunków wiatru
N - 10 %
NE - 7 %
E - 11 %
SE - 9 %
S - 17 %
SW - 11 %
W - 23 %
NW 12 %

(*) - wiatr powyżej 3 Bf przez conajmniej 1 godzinę w ciągu dnia na podstawie
         prognoz GFS ze strony http://pogodna.augustyna.pl z lat 2003-2007.
(**) - wiatr powyżej 4 Bf przez conajmniej 1 godzinę w ciągu dnia na podstawie
           prognoz GFS ze strony http://pogodna.augustyna.pl z lat 2003-2007.
(***) - wiatr powyżej 5 Bf przez conajmniej 1 godzinę w ciągu dnia na podstawie
             prognoz GFS ze strony http://pogodna.augustyna.pl z lat 2003-2007.

 +29 C Weekendowa prognoza dla Półwyspu !
Co piątek u Ciebie - wpisz swój e-mail:

Objaśnienia skrótów

Źródła danych meteo:
1. © www.weatheronline.co.uk
2. © Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
3. © www.pogodna.augustyna.pl